เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโคกตูม

สถิติ sitemap
วันนี้ 79
สัปดาห์นี้3,355
เดือนนี้18,130
ปีนี้217,560
ทั้งหมด413,364

insert_drive_file O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๗-๑๘/๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
แนวทางมาตรฐานความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผลไม้ ( Zero Covid Fruit ) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
แจ้งประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในส่วนราชการ เทศบาลตำบลโคกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview217

camera_alt กิจกรรมเทศบาล
ให้การช่วยเหลือด้านการรับการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ [12 พฤษภาคม 2565]
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ใน "โครงการลพบุรีเมืองสะอาด" [11 พฤษภาคม 2565]
เยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัย [9 พฤษภาคม 2565]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล 2565 [5 พฤษภาคม 2565]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 065-0362990
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 065-0362990
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่
folder การประหยัดพลังงานในสำนักงาน
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OITระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ