messager
 
เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O4 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
No Gift Policy
รับแจ้งปัญหา ร้องเรียนสอบถาม รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล
เอกสารเผยแพร่
folder แผนพัฒนาเทศบาล
    folder แผนดำเนินงานประจำปี
    folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    folder O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    folder 012สถิติการให้บริการประชาชน
    folder รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    folder ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ่านเว็บไซต์
    folder ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
    folder รายงานกิจการประจำปี
    folder รายงานทางการเงิน
    folder ประกาศผลการลดพลังงาน
    folder O11 คู่มือบริการประชาชน
    folder รายงานการประชุมสภา
    folder รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
    folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกตูม
    folder นโยบาย และกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
    public การให้บริการประชาชน ( ONE STOP SERVICE :OSS )
    folder รายงานการประเมินขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
    folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder O 13 คู่มือใช้งานระบบบริการประชาชน E-Service

สถิติ sitemap
วันนี้ 260
เดือนนี้5,292
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)108,450
ทั้งหมด 280,000

insert_drive_file O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

camera_alt กิจกรรมเทศบาล
โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี2567[19 กรกฎาคม 2567]
ลงพื้นที่มอบบัตรประจำตัวผู้พิการ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ หมู่ที่ 13 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี[17 กรกฎาคม 2567]
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 73 ล้านตัวเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา[17 กรกฎาคม 2567]
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำปี 2567[16 กรกฎาคม 2567]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
chat_bubble 015 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 065-0362990
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 065-0362990
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder O35 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่
folder การประหยัดพลังงานในสำนักงาน
ทดสอบ

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ