เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโคกตูม
เอกสารเผยแพร่
date_range O4 แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
folder O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder O18 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
folder รายงานการประชุมสภา
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder O15 สถิติการให้บริการประชาชน
folder O14 คู่มือบริการประชาชน
folder รายงานกิจการประจำปี
folder รายงานทางการเงิน
folder ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
folder O16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
folder O19 รายงานการกำกับติดตามการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ-6-เดือน
folder O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder ประกาศผลการลดพลังงาน
folder ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ่านเว็บไซต์

สถิติ sitemap
วันนี้ 1
สัปดาห์นี้2,315
เดือนนี้17,348
ปีนี้208,176
ทั้งหมด395,534

insert_drive_file O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33 - 35 /2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
หมายเลขโทรศัพท์ และ หมายเลขติดต่อภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลโคกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

camera_alt กิจกรรมเทศบาล
การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ2567 ให้ผู้สูงอายุ [4 ตุลาคม 2565]
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมขัง [3 ตุลาคม 2565]
แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ท้ายอ่างซับเหล็กและอ่างห้วยส้มและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม [2 ตุลาคม 2565]
ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและสำรวจพื้นที่น้ำท่วม ในตำบลนิคมฯ-โคกตูม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "โนรู" [2 ตุลาคม 2565]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 065-0362990
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 065-0362990
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่
folder การประหยัดพลังงานในสำนักงาน
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
06/10/2565
06/10/2565
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา
กค.
06/10/2565
06/10/2565
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
กค.
06/10/2565
06/10/2565
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กม.
05/10/2565
05/10/2565
หารือการอุทิศที่ดิน
กพส.
04/10/2565
05/10/2565
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
04/10/2565
05/10/2565
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ