เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโคกตูม
เอกสารเผยแพร่
date_range O4 แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
folder O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder O18 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
folder รายงานการประชุมสภา
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder O15 สถิติการให้บริการประชาชน
folder O14 คู่มือบริการประชาชน
folder รายงานกิจการประจำปี
folder รายงานทางการเงิน
folder ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
folder O16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
folder O19 รายงานการกำกับติดตามการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ-6-เดือน
folder O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder ประกาศผลการลดพลังงาน
folder ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ่านเว็บไซต์

สถิติ sitemap
วันนี้ 25
สัปดาห์นี้5,425
เดือนนี้21,145
ปีนี้253,740
ทั้งหมด482,106

insert_drive_file O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

camera_alt กิจกรรมเทศบาล
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ของหน่วยงานภาครัฐ จาก สำนักงาน ปปช. ประจำปี 2565 [4 สิงหาคม 2565]
โครงการปกป้องสถาบันและปรองดองสมานฉันท์ 2565 [3 สิงหาคม 2565]
ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทางน้ำ ในพื้นที่ตำบลนิคมฯ-โคกตูม [1 สิงหาคม 2565]
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2565 [22 กรกฎาคม 2565]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซ่อมแซมปรับปรุงภายในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลโคกตูม ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview3
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 065-0362990
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 065-0362990
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่
folder การประหยัดพลังงานในสำนักงาน
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OITระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ