เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
insert_drive_file O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
photo ขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ในการฝึก กองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 3-9 สิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

camera_alt กิจกรรมเทศบาล
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ของหน่วยงานภาครัฐ จาก สำนักงาน ปปช. ประจำปี 2565 [4 สิงหาคม 2565]
โครงการปกป้องสถาบันและปรองดองสมานฉันท์ 2565 [3 สิงหาคม 2565]
ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทางน้ำ ในพื้นที่ตำบลนิคมฯ-โคกตูม [1 สิงหาคม 2565]
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2565 [22 กรกฎาคม 2565]
 
cast ประกาศราคากลาง-RSS
cast O22 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
cast O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
cast O22 ประกาศเชิญชวน-RSS
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว 64

กิจกรรมโครงการโคกตูมพื้นที่สีเขียว

ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับผู้นำชุมชน

ข่าวช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาโรคระบาดสัตว์ ชนิด ลิมปี สกิน

info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
แผนที่หน่วยงานimage ติดต่อเทศบาล
[1 กุมภาพันธ์ 2565]