เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทร : 0-3649-9140 FAX : 0-3649-9276

account_box กองการศึกษา
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0 3649 9095
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0 3649 9095
นางสาวสุธามาส ป้อมภกรรณสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร : 0 3649 9095
นางสาวสุธามาส ป้อมภกรรณสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร : 0 3649 9095
นางสาวศุภรดา เกิดขาว
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0 3649 9095
นางสาวศุภรดา เกิดขาว
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0 3649 9095
นางภัทรกร นารถนรกิจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9095
นางภัทรกร นารถนรกิจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9095
นางสาวจั่นเพ็ชร ต่อเงิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจั่นเพ็ชร ต่อเงิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววิมล ทวีทรัพย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0 3649 9095
นางสาววิมล ทวีทรัพย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0 3649 9095
นางสาวมยุรี เหมือนกูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0 3649 9095
นางสาวมยุรี เหมือนกูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0 3649 9095
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 108