เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
camera_alt กิจกรรมเทศบาล
ให้การช่วยเหลือด้านการรับการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ [12 พฤษภาคม 2565]
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ใน "โครงการลพบุรีเมืองสะอาด" [11 พฤษภาคม 2565]
เยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัย [9 พฤษภาคม 2565]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล 2565 [5 พฤษภาคม 2565]
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี เก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) [3 พฤษภาคม 2565]
การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริต ประจำปี 2565 [8 เมษายน 2565]
ทำความสะอาดตลาดนัดและตรวจเยี่ยมการตรวจ ATK [28 มกราคม 2565]
ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและอุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกาย ให้กับผู้ด้อยโอกาส [27 มกราคม 2565]
โครงการจิตอาสาพระราชทาน [14 มกราคม 2565]
ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวเขต [14 มกราคม 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7