เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล 2565
รายละเอียด : วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน กำนัน ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน 904 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม พร้อมคณะ ให้การต้อนรับนายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี (หัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดลพบุรี) ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี “วันฉัตรมงคล” ณ วัดสามัคคีพัฒนาราม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ปลัดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองลพบุรี นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หน่วยงานทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองลพบุรี ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่โดยรอบ วัดสามัคคีพัฒนาราม เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกภาคส่วน ได้ให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบให้กับศาสนสถาน ตลอดจน เพื่อสร้างความสามัคคี ความรัก ความผูกพัน ความเสียสละ และความรับผิดชอบในการที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ รอบบริเวณ วัดสามัคคีพัฒนาราม ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ผู้โพส : admin