เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ให้การช่วยเหลือด้านการรับการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่
รายละเอียด : วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลโคกตูม ร่วมกับชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกตูม ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ในการลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการรับการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ โดยทางมูลนิธิจะให้ความช่วยเหลือในการให้การศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาต่อไป
ผู้โพส : admin