เทศบาลตำบล
โคกตูม
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 
เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทรศัพท์ : สำนักปลัดเทศบาล 084 - 8820550 / งานทะเบียนราษฎร แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ 086 - 8760305 / งานป้องกัน เรื่องไฟไหม้ ภัยสาธารณะ 036 - 499228 , 094 - 3546324 / เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ 087 - 9332954 / กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ การเงินและบัญชี 098-2686057 , 086 - 8689776 / กองช่าง ขออนุญาตปลูกสร้าง , ไฟฟ้าดับ , ถนนชำรุด 092 - 4246191 / กองสาธารณสุขฯ ขอถังขยะ / เก็บขยะ กลิ่นรบกวน เสียงรบกวน 085 - 2403392 / โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 081 - 8907310 / กองยุทธศาสตร์ฯ ปัญหาระบบเสียงตามสาย ข่าวประชาสัมพันธ์ 098 - 5545108 / กองประปา - น้ำประปาหมู่บ้าน 084 - 0983552

สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโคกตูม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 55
"งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 " (4 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม เป็นประธานกล่าวเปิด งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าของไทยเราให้คงอยู่ตลอดไปและตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เช่น ร่วมกันทำบุญ การละเล่นพื้นบ้าน และพบปะสังสรรค์กัน นอกจากจะเป็นประเพณีที่ดีงาม โดยมีกิจกรรม คือ - ประกวด " สุขภาพดี ชีวีแจ่มใส " - พิธีสรงน้ำพระ - รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ - และกิจกรรมรำวงย้อนยุค พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติ จากท่าน สุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และ ท่าน ศรีชัย ตันทะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมคณะ มาร่วมอวยพร เนื่องในวันสงกรานต์ ด้วย ณ สวนสาธารณะ ตลาดวงเวียนโคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ผู้โพส : admin
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT