เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เยี่ยมชมผักปลอดสารพิษ
รายละเอียด : วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชม โครงการ “ ธนาคารเวลา - จิตอาสา – เศรษฐกิจพอเพียง ” ( สวนครัวชุมชนตำบลพอเพียง )โดยมีนายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม และ นายธงชัย อิ่มอรชร กำนันตำบลโคกตูม พาเยี่ยมชมโครงการ โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการตลอดทั้งปี โดยการปลูกพืชผักสวนครัว เช่น หัวไชเท้า ( หัวผักกาด ) ผักบุ้งจีน ผักกวางตุ้ง เป็นต้น ปลูกเพื่อกินและแบ่งปัน ส่วนเกินเพื่อขาย กลไกการขับเคลื่อน ทรัพยากรมาจาก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กองทุนเหมืองแร่ ภาคธุรกิจ งบประมาณรัฐ กษจ.นิคมฯ และภาคี มาจาก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคธุรกิจ อพม.และกลุ่มจิตอาสา กษ พม. อำเภอเมืองลพบุรี และเทศบาลตำบลโคกตูม และได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกตูม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ได้รับผลกระทบ Covid-19 ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในภาวะยากลำบาก และกิจกรรมเพื่อสังคม โดยบริหารโครงการอย่างต่อเนื่อง กำนันตำบลโคกตูมได้ฝากถึงผู้ที่สนใจพืชผักสวนครัวและผักปลอดสารพิษ สามารถเข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อผักปลอดสารพิษได้ที่ พื้นที่โครงการ “ ธนาคารเวลา - จิตอาสา – เศรษฐกิจพอเพียง ” นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี และภาคีเครือข่าย ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด – 19 ระลอกใหม่
ผู้โพส : admin