messager
 
เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O4 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม โดยมีคณะครู และบุคลากรสถานศึกษา
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม โดยมีคณะครู และบุคลากรสถานศึกษา เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากเทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี มาบรรยายให้ความรู้ในหลายหัวข้อที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดทักษะในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูมต่อไป
ผู้โพส : admin