เทศบาลตำบล
โคกตูม
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 
เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทรศัพท์ : สำนักปลัดเทศบาล 084 - 8820550 / งานทะเบียนราษฎร แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ 086 - 8760305 / งานป้องกัน เรื่องไฟไหม้ ภัยสาธารณะ 036 - 499228 , 094 - 3546324 / เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ 087 - 9332954 / กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ การเงินและบัญชี 098-2686057 , 086 - 8689776 / กองช่าง ขออนุญาตปลูกสร้าง , ไฟฟ้าดับ , ถนนชำรุด 092 - 4246191 / กองสาธารณสุขฯ ขอถังขยะ / เก็บขยะ กลิ่นรบกวน เสียงรบกวน 085 - 2403392 / โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 081 - 8907310 / กองยุทธศาสตร์ฯ ปัญหาระบบเสียงตามสาย ข่าวประชาสัมพันธ์ 098 - 5545108 / กองประปา - น้ำประปาหมู่บ้าน 084 - 0983552

สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโคกตูม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 62
" มอบรถเข็น(วีลแชร์)" (3 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมตรีตำบลโคกตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด มอบรถเข็น(วีลแชร์)ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้มีอุปกรณ์ในการพยุงร่างกายไว้ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดียิ่งขึ้น ในโครงการธนาคารกายอุปกรณ์ รายชื่อผู้ที่รับมอบรถเข็น (วีลแชร์) จำนวน 5 ราย 1. นางทองย้อย บุญครุฑ บ้านเลขที่ 42/4 ม.11 ต.โคกตูม 2. นางจำปี ดีบุก บ้านเลขที่ บ้านเลขที่ ม.2 ต.โคกตูม 3. นางอุดม ทองแก้ว บ้านเลขที่ 517 ม.2 ต.โคกตูม 4. นายสมบูรณ์ จันทร์ตรี บ้านเลขที่ 100 ม.4 ต.โคกตูม 5. นางเฉลา คู่แสนสอาด บ้านเลขที่ 21 ม.13 ต.โคกตูม ณ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ผู้โพส : admin
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT