เทศบาลตำบล
โคกตูม
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 
เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทรศัพท์ : สำนักปลัดเทศบาล 084 - 8820550 / งานทะเบียนราษฎร แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ 086 - 8760305 / งานป้องกัน เรื่องไฟไหม้ ภัยสาธารณะ 036 - 499228 , 094 - 3546324 / เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ 087 - 9332954 / กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ การเงินและบัญชี 098-2686057 , 086 - 8689776 / กองช่าง ขออนุญาตปลูกสร้าง , ไฟฟ้าดับ , ถนนชำรุด 092 - 4246191 / กองสาธารณสุขฯ ขอถังขยะ / เก็บขยะ กลิ่นรบกวน เสียงรบกวน 085 - 2403392 / โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 081 - 8907310 / กองยุทธศาสตร์ฯ ปัญหาระบบเสียงตามสาย ข่าวประชาสัมพันธ์ 098 - 5545108 / กองประปา - น้ำประปาหมู่บ้าน 084 - 0983552

สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโคกตูม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 117
นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ คณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโคกตูม เข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
รายละเอียด : วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ คณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโคกตูม เข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมีนายสมมาส มั่งคั่ง นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ โดยเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆภายใน หมู่ 7 ต.ป่าตาล การแสดงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชุมชนลาวเวียงบ้านป่าตาล นอกจากนี้ยังเยี่ยมชมตลาดพื้นบ้านลาวเวียง และเกษตรสวนหลังบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของวัฒนธรรมลาวเวียง การเพาะเลี้ยงปูนา การทำขนมกล้วยดาด ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ชมการแสดงรำบาสโลบ เป่าแคน การละเล่นเตะสะบ้า ซุ้มจัดสาน สวนละมุด 100 ปี บ่อน้ำโบราณ การเพาะเลี้ยงปูนา
ผู้โพส : admin
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT