เทศบาลตำบล
โคกตูม
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 
เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทรศัพท์ : สำนักปลัดเทศบาล 084 - 8820550 / งานทะเบียนราษฎร แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ 086 - 8760305 / งานป้องกัน เรื่องไฟไหม้ ภัยสาธารณะ 036 - 499228 , 094 - 3546324 / เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ 087 - 9332954 / กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ การเงินและบัญชี 098-2686057 , 086 - 8689776 / กองช่าง ขออนุญาตปลูกสร้าง , ไฟฟ้าดับ , ถนนชำรุด 092 - 4246191 / กองสาธารณสุขฯ ขอถังขยะ / เก็บขยะ กลิ่นรบกวน เสียงรบกวน 085 - 2403392 / โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 081 - 8907310 / กองยุทธศาสตร์ฯ ปัญหาระบบเสียงตามสาย ข่าวประชาสัมพันธ์ 098 - 5545108 / กองประปา - น้ำประปาหมู่บ้าน 084 - 0983552

สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโคกตูม
camera_alt กิจกรรมเทศบาล
"กีฬาชุมชนสัมพันธ์" (7 ภาพ)
"กีฬาสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 7 จ.นครปฐม" (5 ภาพ)
"สวัสดีปีใหม่ 2563" (5 ภาพ)
"ขอเชิญชวน เด็กเยาวชน ผู้ปกครอง ร่วมโครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 "(1 ภาพ)
"นายกลงพื้นที่สำรวจและตรวจเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย" (10 ภาพ)
" ร่วมตั้งตู้ปันสุขแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส โควิด-19" (6 ภาพ)
"มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย" (6 ภาพ)
"ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/2563" (5 ภาพ)
51 - 58 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3 4 5 6
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 288