ชื่อเรื่อง : การประกวดออกแแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2565 ของไทย
ชื่อไฟล์ : SNndpiiFri30137.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : การประกวดออกแแบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2565 ของไทย สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา