ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ชุดที่ 1
ชื่อไฟล์ : 8cqTqqbTue110515.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 โดยเทศบาลตำบลโคกตูม ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด การดำเนินงานด้านยาเสพติดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของเทศบาล เพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม ได้รับรู้โดยทั่วกัน