ชื่อเรื่อง : ระบบแจ้งเบาะแสยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
ชื่อไฟล์ : Tk7mM1dTue111345.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : เทศบาลตำบลโคกตูม ขอแจ้งระบบแจ้งเบาแสยาเสพติด ของ ป.ป.ส. โดยผู้พบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งข้อมูลให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส.ตาม link นี้ https://1386.oncb.go.th/