ชื่อเรื่อง : วัน/เวลา/สถานที่ รับวัคซีนซิโนฟาร์ม ของกลุ่มเปราะบางตำบลโคกตูมและตำบลนิคมสร้างตนเอง ในวันที่ 18 กันยายน 2564
ชื่อไฟล์ : P6cL4opWed94013.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันเวลารับวัคซีนซิโนฟาร์ม ของกลุ่มเปราะบางตำบลโคกตูมและตำบลนิคมสร้างตนเอง ในวันที่ 18 กันยายน 2564 หมายเหตุ ช่วงเช้าเริ่มเวลา 08.30 น. ช่วงบ่าย เริ่ม เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรมาตรงตามเวลาที่กำหนด ขอบคุณค่ะ รายชื่อของท่านได้ลงในระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลง ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในวันและเวลาดังกล่าว สถานที่รับวัคซีน : อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม