ชื่อเรื่อง : รายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือก (Sinopharm Vaccine)กลุ่มเปราะบาง ตำบลนิคมฯ- โคกตูม และ กลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี ทั้ง ตำบลนิคมฯ-ตำบลโคกตูม ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ( เลื่อนลงไปดูเรื่อยๆ )
ชื่อไฟล์ : gYfBESmTue20049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : รายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือก (Sinopharm Vaccine) กลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี ทั้งตำบลนิคมฯ-โคกตูม กลุ่มเปราะบาง ตำบลนิคมฯ- โคกตูม ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี