ชื่อเรื่อง : ทางเทศบาลตำบลโคกตูม จะมีการจัดฉีดวัคซีนตัวเลือก (ซิโนฟาร์ม) เข็มที่สอง ให้กับประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 16 - 22 ตุลาคม และ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม
ชื่อไฟล์ : xA1TQPmTue20600.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ทางเทศบาลตำบลโคกตูม จะมีการจัดฉีดวัคซีนตัวเลือก (ซิโนฟาร์ม) เข็มที่สอง ให้กับประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 16 - 22 ตุลาคม และ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม จึงขอให้ประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ตามวันและเวลาที่ท่านได้รับแจ้งในใบนัดฉีดวัคซีนเข็มสอง เพื่อประสิทธิภาพในการรับการฉีดวัคซีนของท่านเอง และอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงตัวตนด้วยนะครับ เทศบาลตำบลโคกตูม ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล