ชื่อเรื่อง : เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2565
รายละเอียด : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2565 เพื่อจะได้นำข้อมูลไว้ไปใช้วางแผนพัฒนาการเกษตรกำหนดนโยบาย การจัดการด้านการผลิตการตลาด การส่งเสริมสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงเป้าหมาย และใช้ประกอบการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของทางภาครัฐหรือเอกชน
ชื่อไฟล์ : KU4uxnSFri110457.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qMeyrTdFri110504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้