ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง กรณีกำหนดตำแหน่งใหม่

ชื่อไฟล์ : SZs0WrtTue90629.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้