เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทร : 0-3649-9140 FAX : 0-3649-9276

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายชื่อฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ทั้งรายชื่อที่ตกหล่น รวมทุกกลุ่มและรวมทุกอายุ ทั้ง ตำบลนิคมฯ-โคกตูม วันที่ 23 ก.ย. 64 ( 731ราย ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356 |
photo เทศบาลตำบลโคกตูม เปิดทดสอบระบบ Walk-in ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 544 |
insert_drive_file รายชื่อฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ทั้งรายชื่อที่ตกหล่น รวมทุกกลุ่มและรวมทุกอายุ ทั้ง ตำบลนิคมฯ-โคกตูม วันที่ 22 ก.ย. 64 ( 900 ราย ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 420 |
insert_drive_file รายชื่อฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ทั้งรายชื่อที่ตกหล่น รวมทุกกลุ่มและรวมทุกอายุ ทั้ง ตำบลนิคมฯ-โคกตูม วันที่ 21 ก.ย. 64 ( 72 ราย ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file รายชื่อฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ทั้งรายชื่อที่ตกหล่น รวมทุกกลุ่มและรวมทุกอายุ ทั้ง ตำบลนิคมฯ-โคกตูม วันที่ 20 ก.ย. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 394 |
insert_drive_file รายชื่อฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ทั้งรายชื่อที่ตกหล่น รวมทุกกลุ่มและรวมทุกอายุ ทั้ง ตำบลนิคมฯ-โคกตูม วันที่ 22 ก.ย. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374 |
insert_drive_file รายชื่อฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ทั้งรายชื่อที่ตกหล่น รวมทุกกลุ่มและรวมทุกอายุ ทั้ง ตำบลนิคมฯ-โคกตูม วันที่ 20 ก.ย. 64 ( เพิ่มเติมล่าสุด ) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file รายชื่อฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ทั้งรายชื่อที่ตกหล่น รวมทุกกลุ่มและรวมทุกอายุ ทั้ง ตำบลนิคมฯ-โคกตูม วันที่ 19 ก.ย. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265 |
insert_drive_file รายชื่อฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ทั้งรายชื่อที่ตกหล่น รวมทุกกลุ่มและรวมทุกอายุ ทั้ง ตำบลนิคมฯ-โคกตูม วันที่ 18 ก.ย. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349 |
photo เนื่องจากวัคซีนตัวเลือก (ซิโนฟาร์ม) มีจำนวนสิทธิ์ที่ยังสามารถให้บริการกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อีกกว่า 2,000 สิทธิ์ ทางเทศบาลตำบลโคกตูมจึงเปิดรับลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 468 |
insert_drive_file รายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือก (Sinopharm Vaccine)กลุ่มเปราะบาง ตำบลนิคมฯ- โคกตูม และ กลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี ทั้ง ตำบลนิคมฯ-ตำบลโคกตูม ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ( เลื่อนลงไปดูเรื่อยๆ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319 |
insert_drive_file รายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือก (Sinopharm Vaccine) กลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี ตำบลโคกตูม ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 665 |
insert_drive_file รายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือก (Sinopharm Vaccine) ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกตูม ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 468 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2/2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299 |
insert_drive_file วัน/เวลา รับวัคซีนซิโนฟาร์ม ของกลุ่มอายุ 18-59 ปี ตำบลนิคมสร้างตนเอง ในวันที่ 19 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 555 |
insert_drive_file วัน/เวลา/สถานที่ รับวัคซีนซิโนฟาร์ม ของกลุ่มเปราะบางตำบลโคกตูมและตำบลนิคมสร้างตนเอง ในวันที่ 18 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 506 |
photo การส่งเสริมข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 437 |
insert_drive_file การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน ( รอบ 2 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
1 - 20 (ทั้งหมด 83 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 64