เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทร : 0-3649-9140 FAX : 0-3649-927ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
รายละเอียด : วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลโคกตูม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อแถลงนโยบายการบริหารต่อสภาเทศบาลตำบลโคกตูมที่ได้แสดงถึงเจตนารมณ์และนโยบายการบริหารงานที่จะพัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูม ให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชนไว้เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลนิคมฯ-โคกตูม ทุกคน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 278
เดือนนี้ 11,877
เดือนที่แล้ว 23,045
ทั้งหมด 59,985