เทศบาลตำบล
โคกตูม
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 
เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทรศัพท์ : สำนักปลัดเทศบาล 084 - 8820550 / งานทะเบียนราษฎร แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ 086 - 8760305 / งานป้องกัน เรื่องไฟไหม้ ภัยสาธารณะ 036 - 499228 , 094 - 3546324 / เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ 087 - 9332954 / กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ การเงินและบัญชี 098-2686057 , 086 - 8689776 / กองช่าง ขออนุญาตปลูกสร้าง , ไฟฟ้าดับ , ถนนชำรุด 092 - 4246191 / กองสาธารณสุขฯ ขอถังขยะ / เก็บขยะ กลิ่นรบกวน เสียงรบกวน 085 - 2403392 / โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 081 - 8907310 / กองยุทธศาสตร์ฯ ปัญหาระบบเสียงตามสาย ข่าวประชาสัมพันธ์ 098 - 5545108 / กองประปา - น้ำประปาหมู่บ้าน 084 - 0983552

สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโคกตูม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 39

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 ฉีดวัคซีนชิโนฟาม2เข็มแล้ว อายุเกิน60 เข็ม3 อบต.จะมีโมเดอน่าหรือไฟเซอร์มาให้กระตุ้นภูมิไหม

ณ ตอนนี้เทศบาล ยังไม่มีแผนกำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม 2 เข็มแล้วครับ แต่หากมีความคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งให้ทราบผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลครับ

(โดย:ปราโมทย์ สักการ์เวช เขียนเมื่อ:14 ธันวาคม 2564)

ต้องการย้ายภูมิลำเนาจากต่างจังหวัดมาลงที่ ต.นิคมสร้างตนเอง ต้องติดต่อที่ไหนและใช้หลักฐานอะไรบ้าง สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้หรือไม่

การแจ้งย้ายที่อยู่มี 2 วิธี 1. แจ้งย้ายจากต้นทาง - สามารถแจ้งย้ายด้วยตนเองหรือให้เจ้าบ้านย้ายออก โดยดำเนินการ ณ สำนักทะเบียนที่มีชื่อ - หลักฐานที่ใช้ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านฉบับจริงของบ้านที่ย้ายออก - ให้เจ้าบ้านที่อยู่ตำบลนิคมสร้างตนเอง นำใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ทร.6) มาแจ้งย้ายเข้าที่ สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลโคกตูม ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บุคคลนั้นได้ย้ายออกมา - สำหรับหลักฐานที่นำมายื่นย้ายเข้า ได้แก่ ใบแจ้งย้าย (ทร.6) ฉบับจริง บัตรประชาชน ฉบับจริง ทะเบียนบ้านฉบับจริง 2. การแจ้งย้ายปลายทาง - เจ้าบ้าน และผู้ย้าย ทั้ง 2 คน มายื่นหลักฐานที่ สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลโคกตูม โดย - หลักฐานที่นำมายื่น ของผู้ย้าย ได้แก่ บัตรประชาชนฉบับจริง - หลักฐานที่นำมายื่น ของเจ้าบ้าน ได้แก่ ทะเบียนบ้านตัวจริง และบัตรประชาชน ตัวจริง หากมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม ให้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อให้ข้อมูลอีกครั้งครับ

(โดย:มงคล สุขไพบูลย์ เขียนเมื่อ:07 ตุลาคม 2564)

ติดต่อเรื่องกระสอบทรายกันน้ำท่วมแยกนิคมครับ, พอจะมีแจกให้ผู้ได้รับผลกระทบที่ยังไม่ทั่วถึงอีกจำนวนหนึ่งอยู่อีกไหมครับ...ด่วนมาก!!

หากเป็นกรณีเร่งด่วน ท่านสามารถเข้ามารับกระสอบทรายได้โดยตรงที่ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม ทางเทศบาล มีกระสอบทรายใส่ถุงเตรียมไว้ให้แล้ว

(โดย:นายกิตติ เพาสีนวล เขียนเมื่อ:04 ตุลาคม 2564)

ขอเบอร์ติดต่อเทศบาลหน่อยค่ะ โทรไม่ติดเลยค่ะ

ระบบขัดข้องนะครับ ตอนนี้ ให้ท่าน ติดต่อที่อินบล๊อค เฟส เทศบาล ชื่อ เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี

(โดย:อรทัย เขียนเมื่อ:16 กันยายน 2564)

กำหนดการยื่นยันสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนกย.ของทุกปี หมู่2ต้องไปวันไหนครับ

ปีงบประมาณ 2565 ไม่ต้องมายืนยันตัวตน ณ สำนักงานเทศบาล เนื่องจากทางกรมบัญชีกลาง ได้ตรวจสอบในระบบให้โดยตรงแล้ว เทศบาลจะจัดส่งประกาศไปยังประธานชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปครับ

(โดย:นายวราวุธ ชุมทอง เขียนเมื่อ:30 สิงหาคม 2564)

จองวัคซีนชิโนฟาร์มไว้เมื่อ13ส.ค.2564 อยากทราบว่าจะได้ฉีดเมื่อไรคะ

น่าจะช่วงเดือนกันยายน หรือช้าสุดก็ไม่น่าเกินเดือนตุลาคม 2564 นี้ครับ

(โดย:น.ส.วัฒนอัมพร บางไตรรัตน์ เขียนเมื่อ:20 สิงหาคม 2564)

สอบถามค่ะแอดมินจากที่เปิดให้ลงทะเบียนวัคซีนชิโนฟาร์มที่ผ่านมา หนูได้ลงทะเบียนให้พี่สาวหนูคือ นางสาววิระยา อ้นเรืองศรี แต่หนูไม่รู้ว่าพี่สาวหนูก็ลงทะเบียนอีก ถามแอดมินตรวจสอบจะตัดสิทธิ์พี่สาวหนูเลยทั้งไหมค่ะหรือว่าเหลือไว้แค่1 รายชื่อ รบกวน

ไม่ตัดสิทธิ์ครับ เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เทศบาล จะตรวจสอบแล้วก็ประกาศรายชื่อเพียงชื่อเดียวครับ (1 คน ต่อ 1 สิทธิ์)

(โดย:นางสาววิภาดา อ้นเรืองศรี เขียนเมื่อ:17 สิงหาคม 2564)

สอบถามครับ 1.กรณีทำติดต่อขออนุญาติสร้างบ้านเรือน พื้นที่ไม่ถึง 150 ตร.ม. เขตหมู่บ้านหนองแกเตื่อย ซอย 3 ครับ ต้องมีเอกสารประกอบการขออนุญาติอะไรบ้างครับ และเอกสารคำร้องสามารถติดต่อดาวน์โหลดหรือรับเอกสารคำร้องได้ช่องทางใดบ้างครับ 2.กรณี ผู้ติดต่อขออนุญาติสร้างบ้านเรือน (เจ้าบ้าน) ไม่สามารถดำเนินการไปขออนุญาติสร้างบ้านเรือนได้ สามารถมอบอำนาจให้ มารดา หรือญาติไปแทนได้ไหมครับ 3.ระยะเวลาในการอนุมัติ นานไหมครับ 4.ไปติดต่อที่หน่วยงานไหนครับผม 5.ใช้เอกสารประกอบการขอคำร้องขออนุญาติสร้างบ้านเรือนอะไรบ้างครับ

1.เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและคำขอตามคู่มือประชาชน หน้า 55-60 ตามลิงค์ https://www.khoktoom.go.th/index/load_data/?doc=10762 2. สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นได้โดยปฏิบัติตามกฏหมาย 3.ระยะเวลาตามคู่มือสำหรับประชาชน 4.สถานที่ติดต่อ ตามคู่มือสำหรับประชาชน 5.เอกสารประกอบตามข้อ 1 หรือโทรติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ดดยตรง ที่เบอร์ 036499140 ต่อ 203 กองช่าง นะครับ

(โดย:นายปัญญา ปรางค์สุวรรณ์ เขียนเมื่อ:23 พฤศจิกายน 2563)

8 รายการที่ดำเนินการแล้ว

ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT