เทศบาลตำบล
โคกตูม
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 
เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทรศัพท์ : สำนักปลัดเทศบาล 084 - 8820550 / งานทะเบียนราษฎร แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ 086 - 8760305 / งานป้องกัน เรื่องไฟไหม้ ภัยสาธารณะ 036 - 499228 , 094 - 3546324 / เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ 087 - 9332954 / กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ การเงินและบัญชี 098-2686057 , 086 - 8689776 / กองช่าง ขออนุญาตปลูกสร้าง , ไฟฟ้าดับ , ถนนชำรุด 092 - 4246191 / กองสาธารณสุขฯ ขอถังขยะ / เก็บขยะ กลิ่นรบกวน เสียงรบกวน 085 - 2403392 / โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 081 - 8907310 / กองยุทธศาสตร์ฯ ปัญหาระบบเสียงตามสาย ข่าวประชาสัมพันธ์ 098 - 5545108 / กองประปา - น้ำประปาหมู่บ้าน 084 - 0983552

สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโคกตูม
camera_alt กิจกรรมเทศบาล
โครงการโคกตูมพื้นที่สีเขียว [28 พฤษภาคม 2564]
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [11 พฤษภาคม 2564]
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม [3 พฤษภาคม 2564]
พายุฤดูร้อน พัดถล่มเขตพื้นที่ตำบลโคกตูม โดยเฉพาะ หมูที่ 5,6,13 และหมู่ที่ 15 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เบื้องต้นพบบ้านเรือนราษฎร เสียหาย 89 หลังคาเรือน [19 เมษายน 2564]
พิธีเปิดงานทุ่งทานตะวันบานที่บ้านซับราง ประจำปี 2564 [9 มกราคม 2564]
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา 2563 [30 กันยายน 2563]
เทศบาลตำบลโคกตูมร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี ร่วมกับชุมชนปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ปลาตะเพียน เพื่อเพิ่มผลิตสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็กและอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม... [9 กันยายน 2563]
โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประจำปี 2563 [9 กันยายน 2563]
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563 [7 กันยายน 2563]
โครงการคุุณธรรม นำชีวี สร้างวิถีความพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563 [28 สิงหาคม 2563]
21 - 30 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3 4 5 6
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 280